Opinie o Nas

Miło nam było spotkać się z Państwem na "Rodzinnych Targach Zdrowia" w Katowicach i dziękujemy bardzo za udział w naszym targowym konkursie.

Do naszej urny wpadło wiele ciekawych haseł, w których czuć zaangażowanie i pomysłowość wszystkich uczestników.Po długich negocjacjach
zwycięzcą została Pani Joanna, która wymyśliła hasło:
"Usuwam z domu pyły, aby dzieci lepiej żyły"Ponadto postanowiliśmy nagrodzić pozostałych uczestników nagrodą pocieszenia.

Do wszystkich uczestników wysłaliśmy maila z informacją jak można odebrać nagrody. W innych przypadkach prosimy o kontakt na adres: biuro@ClearAir.plREGULAMIN KONKURSU

Konkurs "Czyste powietrze” jest konkursem promującym zachowania nakierowane na dbałość o czyste powietrze w najbliższej okolicy.1. Organizatorem Konkursu jest właściciel marki ClearAir firma Biuro Plus Katowice.

2. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia zmierzającego do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach domowych i biurowych ze względów zdrowotnych i ekonomicznych.

3. Konkurs ma charakter jednorazowego zdarzenia, gdzie uczestnik poprzez pisemne wypełnienie zgłoszenia otrzymanego od organizatora, gwarantuje udział w konkursie.

4. Zgłoszenia przyjmowane będą, w trakcie targów „rodzinne targi zdrowia” na stoisku nr 62 w dniu 13.01.2018 r. od godziny 10.00 do 18.00,

5. Organizator przeznaczył na nagrodą główną „oczyszczacz powietrza” oraz kilka nagród pocieszenia,

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.01.2018r. do godziny 17.00 a o wynikach organizator poinformuje uczestników drogą mailową oraz opublikuje informację na stronie internetowej clearair.pl

7. W konkursie będą brały udział tylko te zgłoszenia, które zawierają wszystkie wypełnione pola a zwłaszcza podpis uczestnika.

8. Organizator informuje, że wymyślone i zgłoszone w ramach konkursu hasła, mogą być w przyszłości użyte w celach marketingowych, lub przekazane innym podmiotom w celu promowania idei czystego powietrza.

9. Wszelkie zebrane dane osobowe będą administrowane przez Organizatora w ramach prowadzonego konkursu i będą wykorzystywane tylko do celów prowadzenia tego konkursu.

10. Zwycięzcy konkursu zostaną poproszeni drogą mailową lub telefoniczną o uzupełnienie danych osobowych takich jak adres zamieszkania, w celu przekazania nagrody, w przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

11. Nagroda, która nie zostanie odebrana pomimo regulaminowego powiadomienia uczestnika w terminie do 30 dni zostanie w dyspozycji organizatora a po tym terminie nie przysługuje laureatom prawo do dochodzenia nagrody.

12. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.